Areszt w Hajnówce szansą na zdobycie zawodu

Areszt w Hajnówce realizuje szkoleni podnoszące kompetencje społeczno – zawodowe więźniów

Kwiecień jest miesiącem, w którym aresztanci z Hajnówki otrzymają aktywizację zawodową z zakresu ekologii, zajęć z zakresu obsługi komputera oraz zajęć z zakresu ratownictwa medycznego.

Od marca trwają szkolenia obejmujące zagospodarowanie terenów zielonych w których uczestniczy 12 osadzonych. W praktyce uczestnicy nauczą się przygotowania terenów pod sadzenie, sadzenia drzew i krzewów oraz ich pielęgnacji.

areszt-hajnowka-sadzenie-2

Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stwarzanie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary odbywa się w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem NMF jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

areszt-hajnowka-sadzenie-1

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...