Dogoterapia w Areszcie Śledczym w Hajnówce

W Areszcie Śledczym w Hajnówce zakończyła się II edycja szkolenia z zakresu dogoterapii, odbywającą się w ramach Projektu nr 1/2013 „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary” Moduł 1.2 Dogoterapia.

Zajęcia zostały przeprowadzone w okresie od 16.09.2014r. do 27.11.2014r. na terenie jednostki penitencjarnej oraz Schroniska dla Zwierząt CIAPEK W Hajnówce. Uczestnicy projektu brali udział w wykładach, panelach dyskusyjnych, prezentacjach multimedialnych oraz pokazach filmów instruktażowych. Praktyczna część, objęła pracę indywidualną na linii przewodnik pies, trening grupowy, socjalizację i pielęgnację psa. Wszystkie zajęcia odbywały się pod okiem zoopsychologa i tresera psów. Certyfikat ukończenia szkolenia otrzymało sześciu skazanych. W przyszłym roku zaplanowana jest kolejna edycja programu.

Głównym celem projektu jest realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów, a także niwelowanie barier społecznych i wzmocnienie skuteczności oddziaływań na skazanych w kontekście ich powrotu do społeczeństwa. Szczegółowe założenia zajęć z elementami dogoterapii dotyczą budowania poczucia własnej wartości, wspomagania rozwoju emocjonalnego, usuwania barier psychologicznych i społecznych, kształtowania postawy prospołecznej, rozwoju empatii, zapobiegania wzajemnej demoralizacji osadzonych. Ponadto wspomagają naukę poprawności interakcji społecznych, w tym sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych i odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny.

dog-1

dog-2
dog-4

dog-5

tekst i zdjęcia: szer. Marcin Jurczak

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...