Foto-pułapki – sposób na poznanie świata zwierząt

Jesień i zima dla uczniów z 10 szkół średnich na Podlasiu, udział w ciekawym projekcie przyrodniczym. Młodzi ludzie z Supraśla, Łap, Hajnówki, Michałowa, Drohiczyna, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz, biorą udział w projekcie „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych  ssaków leśnych południowego Podlasia”.

e-przyrodnik Białowieża

Instytut Biologii Ssaków Polskich PAN
Białowieża

Projekt prowadzony jest przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Zdaniem Tomasza Samojlika, pracownika naukowego Instytutu, inicjatywa jest ciekawym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają zaplecza w postaci uczelni, uniwersytetów.

Zgromadzone przez młodzież zdjęcia oraz nagrania, trafiły już do informatycznego systemu identyfikacji ssaków, opracowanego wspólnie przez badaczy z Instytutu Biologii Ssaków PAN, współpracujących z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej. Posłużą do analiz naukowych, badających m.in. kwestie składu gatunkowego oraz rozmieszczenia ssaków na terenie objętym badaniami.

Na młodzież dodatkowo już 20 lutego czeka szkolenie w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Będzie to trzecia edycja warsztatów w ramach projektu „e-Przyrodnik”.

Tomasz Samojlik opowiada, że uczniowie pod opieką swoich nauczycieli oraz pracowników Instytutu, poznają kolejne etapy pracy naukowca. Dowiedzą się, jak opracowuje się dane naukowe, w jaki sposób przygotowuje się je do publikacji naukowej i popularnej, oraz w jaki sposób je wykorzystać, np. podczas konferencji popularyzującej naukę.

Projekt jeszcze się nie kończy. Po zakończeniu edycji zimowej, młodzież weźmie udział także w wiosennej i letniej. I dopiero wówczas nadejdzie czas na podsumowanie.

Na koniec roku planowana jest również publikacja książki przedstawiającej wyniki badań prowadzonych przez uczniów. Efektem projektu będzie także udostępnienie interaktywnej aplikacji internetowej do identyfikacji gatunków zwierząt.

Projekt „e-Przyrodnik” realizowany jest w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Ścieżki Kopernika”, finansowanym  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Partnerami w projekcie są: Wydział Informatyki i Centrum Komputerowych Sieci Rozległych Politechniki Białostockiej, Białowieski Park Narodowy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oraz starostwa powiatowe w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach.

Źródło: Gazeta Współczesna

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Hajnówka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty

Loading Facebook Comments ...