GOPS w Czyżach najlepiej realizuje Program Osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach jako jedyny z powiatu hajnowskiego otrzymał pieniądze w drodze konkursu ofert na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

GOPS w Czyżach m.in za dotacje z Ministerstwa już w lipcu planuje rozpocząć prowadzenie aktywnych działań skierowanych do rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie a mających na celu ochronę wartości rodzinnych.

W ramach przedsięwzięcia prowadzone będzie:

  • poradnictwo specjalistyczne
  • program „Dobry rodzic”
  • program „Szczęśliwe dzieciństwo”
  • program „Uwierz w siebie”
  • szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego

Pragniemy także podzielić się informacją jaką nadesłana do dziennika Hajnówka.Org kierownik GOPS w Czyżach Anna Stankowska:

Miło mi poinformować, iż Gmina Czyże wygrała 19 000 zł na realizacje zadania pt „Powstrzymajmy przemoc razem” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowe go „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Realizatorem będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach. Jesteśmy szczególnie dumni z powyższego, ponieważ konkurs skierowany był do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. W powiecie hajnowskim jedynie Czyże otrzymały dotacje a w województwie podlaskim Czyże i Siemiatycze.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Czyże

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...