Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie” realizuje projekt „Wiosna na wesoło”

„Wiosna na wesoło” to projekt realizowany przez Hajnowskie Stowarzyszenie „Sami Sobie”.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000″ im. Macieja Rataja w ramach realizacji Programu wspomagającego rozwój lokalnych gmin: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew, Narewka, Kleszczele realizowanego przez Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym.

Projekt skierowany jest do 20-osobowej grupy dzieci w wieku 7-11 lat, pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zamieszkujących miasto Hajnówka. Głównym założeniem projektu jest wsparcie dzieci w rozwijaniu talentów, zdolności, umiejętności, zainteresowań, poprzez wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych.

Projekt będzie realizowany od marca do maja 2014 r. W programie znajdą się wyjazdy do kina i do Białostockiego Teatru Lalek, warsztaty plastyczne z techniki poverpol dla dzieci i ich rodziców oraz cykl warsztatów tanecznych hip-hop zakończony wyjazdem do Studia Tańca Revolt w Bielsku Podlaskim. Podsumowanie projektu odbędzie się pod koniec maja.

Ogólny koszt projektu wynosi 5481 zł z czego 5206,95 zł stanowi kwota dotacji, a 274,05 zł jest wkładem własnym stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Sami Sobie” działa przy hajnowskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Źródło: Urząd Miasta Hajnówka

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...