Jest praca w Podlaskiej Straży Granicznej

Straż Graniczna ogłasza rekrutację kandydatów do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba w wieku do 35 lat oraz posiadająca:

  • wyłącznie obywatelstwo polskie,
  • o nieposzlakowanej opinii,
  • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Kandydaci do pracy w SG powinni telefonicznie ustalić termin przyniesienia dokumentów. W tym celu będzie czynny numer telefonu 85 7145656 do momentu odebrania zgłoszenia od 500 osób. Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 23.06.2015 r. w godzinach 8:30 – 15:30.

Do prawidłowej rejestracji wymagane będzie w szczególności podanie: imienia, nazwiska, numeru PESEL, daty urodzenia, imienia ojca, numeru telefonu kontaktowego.

podlaski oddział straży granicznej

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Czeremcha, Hajnówka, Narewka Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...