Kanał Koryciska w trakcie przebudowy

22 sierpnia w Topiłowcach rozpoczęła się przebudowa kanału Koryciska.

W uroczystym „wbiciu łopaty” wzięli udział Wojciech Dzieżgowski, Wicewojewoda Podlaski, Mieczysław Baszko, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Urszula Wojszel, Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zbigniew Zalewski, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Włodzimierz Malewski, inspektor OTB w Bielsku Podlaskim, Zdzisław Czarnecki, właściciel firmy realizującej zadanie. Ponadto na uroczystym spotkaniu nie zabrakło Leona Małaszewskiego, wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, Jana Skiepko, sołtysa wsi Jagodniki, Jana Surela, Wiceprezesa Zarządu Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Białymstoku, Bazyliego Kuptela, Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej „Niwa” w Dubiczach Cerkiewnych, Mikołaja Holonko, radnego Rady Gminy oraz Jerzego Nazaruka, członka Rady Sołeckiej wsi Jagodniki.

Podczas realizacji inwestycji udrożnione zostanie koryto kanału, odcinki brzegów zagrożonych erozją zostaną udrożnione, istniejące jazy będą wyremontowane. Usunięcie zostaną także odsypiska oraz odmulone dno.

Przebudowa kanału stanowi ważną inwestycję nie tylko dla mieszkańców gminy Dubicze Cerkiewnej, ale również dla części wsi gmin przyległych. Do zlewni kanału Koryciska wpływają bowiem wody z terenu wsi Morze i Zbucz położonych w gminie Czyże oraz z terenu wsi Chytra i Dubicze Osoczne, należących do gminy Hajówka. Przebudowa kanału pozwoli również na meliorację użytków rolnych w obrębie wsi Jagodniki i części wsi Mochnate.

herb_dubicze_cerkiewne

Źródło: UG Dubicze Cerkiewne

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Dubicze Cerkiewne Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...