Kandydaci na radnych Gminy Białowieża – Okręg nr 10

LAPRUS Elżbieta, Komitet Wyborczy Wyborców Białowieżanie
GUTOWSKI Wojciech, Komitet Wyborczy Wyborców Alberta Litwinowicza