Kandydaci na radnych Gminy Białowieża – Okręg nr 13

MALZAHN Elżbieta, Komitet Wyborczy Wyborców Białowieżanie
MAŁACHOWSKI Wojciech, Komitet Wyborczy Wyborców Alberta Litwinowicza