Kandydaci na radnych Gminy Białowieża – Okręg nr 14

TARASEWICZ Zofia, Komitet Wyborczy Wyborców Białowieżanie
DROŃ Jerzy, Komitet Wyborczy Wyborców Alberta Litwinowicza