Kandydaci na radnych Gminy Białowieża – Okręg nr 8

LEONIUK Barbara, Komitet Wyborczy Wyborców Białowieżanie
SZPAKOWICZ Janusz, Komitet Wyborczy Wyborców Alberta Litwinowicza