Kandydaci do rady gminy Czeremcha

Okręg nr 1 – cz. Sołectwa Czeremcha, ul. 1-go Maja / Nr 1-76/, ul. Obwodowa, ul. Sosnowa.

Okręg nr 2 – cz. Sołectwa Czeremcha, ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Wrzosowa, ul. Jaśminowa, ul. Klonowa, ul. Kasztanowa, ul. Jałowcowa.

Okręg nr 3 – cz. Sołectwa Czeremcha, ul. Wierzbowa, ul. Leszczynowa, ul. Ogrodowa, cz.ul. Duboisa /od Nr 18/.

Okręg nr 4 – cz. Sołectwa Czeremcha, ul. Szkolna, cz. ul. Duboisa /Nr 1-17/.

Okręg nr 5 – cz. Sołectwa Czeremcha, ul. Gruntowa, ul. Polna, ul. Gołębia, ul. Podleśna, ul. Krótka .

Okręg nr 6 – cz. Sołectwa Czeremcha, ul. Sportowa, ul. Jaskółcza, ul. Boczna, ul. 1-go Maja /od Nr 97, ul. Żurawia.

Okręg nr 7 – cz. Sołectwa Czeremcha, cz. ul. 1-go Maja /Nr 77- 96a/, ul. Lipowa.

Okręg nr 8 – cz. Sołectwa Czeremcha, ul. Fabryczna.

Okręg nr 9 – cz. Sołectwa Czeremcha, cz. ul. Wiśniowej /Nr1-12/, ul. Topolowa, ul. Nowa, ul. Stawiska, ul. Miodowa, cz. ul. Długiej /Nr 1-10h/.

Okręg nr 10 – cz. Sołectwa Czeremcha, cz. ul. Wiśniowej /od Nr13/, cz.ul Długiej /od Nr 11 /, ul. Wiejska, ul. Przydworcowa, ul. Łąkowa, ul. Wąskotorowa.

Okręg nr 11 – Sołectwo Czeremcha – Wieś.

Okręg nr 12 – Sołectwa: Stawiszcze, Połowce.

Okręg nr 13 – Sołectwa: Opaka Duża, Wólka Terechowska, Pohulanka.

Okręg nr 14 – Sołectwo Kuzawa.

Okręg nr 15 – Sołectwa: Berezyszcze, Bobrówka, Zubacze, Jancewicze.