Kandydaci do rady gminy Hajnówka

Okręg nr 1 – Sołectwo Dubiny – ul.Szkolna, ul. Główna (parz. od nr 2 do nr 62 i nieparz. od nr 1 do nr 61); ul. Torowa (nieparz. od nr 143 do końca i parz. od nr 32 do końca); ul. Łąkowa (parz.od nr 106 do końca i nieparz. od nr 17 do końca); ul. Leśna; sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo

Okręg nr 2 – Sołectwo Dubiny – ul. Główna (parz. od nr 64 do nr 164 i nieparz. od nr 63 do nr 153); ul. Torowa (parz. od nr od 18 do nr 30 i nieparz. od nr 43 do nr 141); ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do nr 104 i nieparz. od nr 9 do nr 15); ul. Krótka, ul. Cegielniana

Okręg nr 3 – Sołectwo Dubiny – ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16 i nieparz. od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parz.od nr 2 do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza

Okręg nr 4 – Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Okręg nr 5 – Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino

Okręg nr 6 – Sołectwo Nowosady – nr nieruchomości od 1 do nr 63 w skład którego wchodzą miejscowości: Smolany Sadek, Przechody, Zwodzieckie

Okręg nr 7 – Sołectwo Nowosady – nr nieruchomości od 64 do nr 164 w skład ktorego wchodzą miejscowości Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma

Okręg nr 8 – Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości Wasilkowo i Golakowa Szyja

Okręg nr 9 – Sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna

Okręg nr 10 – Sołectwo Nowoberezowo

Okręg nr 11 – Sołectwo Borek; sołectwo Chytra; sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Okręg nr 12 – Sołectwo Stare Berezowo

Okręg nr 13 – Sołectwo Mochnate

Okręg nr 14 – Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka i miejscowość Sacharewo

Okręg nr 15 – Sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło