Masz pomysł na lokalną ochronę środowiska?

Możemy otrzymać dotację na pomysły pozwalające rozwiązać lokalne problemy ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program, w którym osoby fizyczne, nieformalne grupy, podmioty lokalne np. koła gospodyń wiejskich, przyjaciół wsi, miasteczek, małe fundacje mogą zgłosić inicjatywę.

Pieniądze, nawet 100% kosztów mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które zbiorą 20 inicjatyw. Kwota dotacji to minimum 200 tys pln. Wszystkie inicjatywy muszą być realizowane na terenach ogólnodostępnych.

Przykładowe obszary wsparcia:

  • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
  • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych
  • lokalny monitoring przyrodniczy
  • przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich
  • odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew
  • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 31 stycznia 215, do tego czasu można zgłaszać wszystkie inicjatywy.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...