Można starać się o stypendium Burmistrza

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej.

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka. O stypendium mogą starać się wszyscy uczniowie wywiązujący się z obowiązków ucznia i przestrzegający norm społecznych.

Dodatkowo uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Za wyniki w nauce, gdy w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uczeń uzyskał średnią ocen:

  • w klasie IV-VI szkoły podstawowej – minimum 5,7 i ocenę wzorową z zachowania,
  • w klasie I-III gimnazjum – minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,

lub uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Za osiągnięcia sportowe, gdy uczeń zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania

Za osiągnięcia artystyczne

  • uczeń zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie, bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  • uczeń posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 30 czerwca. Wnioski mogą składać dyrektorzy, stowarzyszenia, kluby, organizacje sportowe i kulturalne. Wysokość stypendium będzie wynosić 100 netto miesięcznie.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, II piętro, pokój nr 219.

stypendium-burmistrza-miasta-hajnowka

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...