Narew: Możliwe dofinansowanie do wyprawki szkolnej

Nikomu nie trzeba przypominać, że właśnie rozpoczęły się wakacje. Jednak już teraz trzeba myśleć o wyprawce szkolnej na najbliższy rok 2014/2015.

Dofinansowanie w ramach rządowego projektu programu pomocy uczniom, przysługuje tym uczniom, którzy rozpoczynają naukę w II, III lub VI klasie szkoły podstawowej. Muszą pochodzić z rodzin, w których kryterium dochodowe nie przekracza kwoty 539 zł netto. Fundusze mogą być przyznane również uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, jednak ich ilość nie może wynieść więcej, niż 5 % ogólnej liczby uczniów danych klas w gminie.

O pomoc finansową mogą starać się uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, uczniowie z niepełno sprawnościami sprzężonymi oraz ci, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kwota dofinansowania dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej wynosi 225 zł. Dla uczniów klas VI oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV – VI, starać się można o kwotę 325 zł.

Termin składania wniosków w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi mija 4 lipca. Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Gminy Narew.

Źródło: UG Narew

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Narew Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...