Ponowny proces b. dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

Przed sądem w Haj­nów­ce roz­po­czął się od po­cząt­ku pro­ces by­łe­go dy­rek­to­ra Bia­ło­wie­skie­go Parku Na­ro­do­we­go- Józefa P.

Sprawa Józefa P. była głośna w 2007 r., gdy jako ówczesny dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego został zatrzymany przez policjantów zajmujących się walką z korupcją.

Akt oskarżenia objął wówczas ponad 30 zarzutów, w tym związanych także z jego pracą jako nadleśniczego (przed objęciem obowiązków dyrektora parku narodowego), a dotyczących przyjęcia pieniędzy od konkretnej osoby, zainteresowanej zakupem drewna z puszczy, co było związane także np. z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach.

Rok temu Józef P. usłyszał wyrok dwóch lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat oraz 4 tys. zł grzywny. Obrona wnosiła o uniewinnienie lub uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Zaś oskarżenie domagało się jedynie, by sąd ujął obowiązek przepadku pieniędzy – 6,8 tys. zł.

Sąd Okręgowy orzekł, że sprawa wróci do sądu pierwszej instancji, bo istotne dla wnikliwej oceny i wydania wyroku jest, by kluczowy świadek w procesie, który obciążał oskarżonego, był przesłuchany w obecności biegłego psychologa. Sąd odwoławczy nie wykluczał wówczas, że sąd w Hajnówce powinien również zapoznać się z dokumentacją medyczną świadka oceniającą stan jego zdrowia w czasie, gdy było prowadzone postępowanie przygotowawcze i później, gdy toczył się proces.

Świadek  w postępowaniu przygotowawczym złożył zeznania obciążające Józefa P., później natomiast – zasłaniając się problemami psychicznymi i niepamięcią – nie był nawet w stanie rozpoznać oskarżonego.

BPN logo duże

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Hajnówka

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...