Popiół z biomasy MPO będzie wywozić do Lewkowa

Białostockie MPO otrzymało pozwolenie na wywóz nieczystości do gminy Narewka.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce wydało zgodę spółce MPO na składowanie odpadów m.in. z elektrociepłowni białostockiej na 4 hektarowej działce w gminie Narewka.

Jak informuje Radio Białystok MPO może wywieźć do Lewkowa Starego 22 tys ton popiołu z biomasy rocznie, a pozwolenie które spółka MPO uzyskała jest ważne 10 lat.

Po wydaniu decyzji Starostwo Powiatowe w Hajnówce otrzymuje odwołania od mieszkańców wsi Lewkowo. Mieszkańcy obawiają się zapylenia, informują że grunt jest gliniany i podczas deszczów odpady mogą spłynąć do rzeki Narewka. Obawy też rodzi zapach jaki może się unosić przy tego typu magazynowaniu odpadów.

Sama spółka zapewnia, że popiół z biomasy nie jest substancją toksyczną ani szkodliwą. MPO planuje na obszarze działki w Lewkowie Starym sadzić rośliny energetyczne jak wierzba wiciowa, topinambur, kanadyjski czy ślazowiec pensylwański.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Narewka

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...