Powiat Hajnowski Ogłasza Konkursy

Powiat hajnowski ogłasza konkursy w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i promocji regionu.

Ruszył nabór wniosków w drodze konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych w powiecie hajnowskim w następujących dziedzinach:

Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

W tym zadaniu powiat spodziewa się organizacji przedsięwzięć kulturalnych w tym upowszechnianie muzyki orkiestry dętej oraz zespołu mażoretek. Na ten cel zostało przeznaczone 37000.- zł.

Kultury fizycznej i sportu

Zadania powinny się skupić na imprezach sportowych promujących zdrowy styl życia. Środki przeznaczone na jego realizację to 5000.- zł.

Turystyki i promocji powiatu

Rodzaj zadania obejmuje prowadzenie centrum turystyki regionu Puszczy Białowieskiej. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania to 16000.- zł.

Wnioski można składać do dnia 12 lutego 2015 roku na adres: Starostwo Powiatwe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17 -200 Hajnówka.

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Hajnówka

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...