Przekroczenie granicy wbrew przepisom

Funkcjonariusze z Placówki SG w Dubiczach Cerkiewnych pełniąc służbę na drodze krajowej nr 19 kontrolowali samochód, którym podróżowali obywatele Ukrainy.

W trakcie sprawdzania dokumentów stwierdzono, iż w stosunku do jednego z mężczyzn została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu do Polski na 3 lata. Obywatel Ukrainy złamał ten zakaz przekraczając granicę naszego państwa wbrew przepisom na granicy polsko-słowackiej.

Komendant Placówki zobowiązał cudzoziemca do powrotu w określonym terminie wynoszącym 15 dni od dnia doręczenia decyzji. Dodatkowo zatrzymany figurował w bazach danych jako osoba wobec której wystawiono dwa wezwania. Mężczyzna nim wyjedzie z Polski musi się stawić w Policji i Prokuraturze Rejonowej w Radomiu.

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Dubicze Cerkiewne

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...