Relacja z VI otwartego spotkania Platformy Dialogu i Współpracy

26 marca odbyło się VI otwarte spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy. Tym razem jego tematyka dotyczyła perspektyw ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej.

Spotkanie prowadzone było przez panią dr Joannę Pietrzak, wykładowcę akademickiego Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, podejmująca w swej pracy zagadnienia ochrony przyrody.

W jego trakcie omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

– stan i potrzeby ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej

– finansowanie ochrony przyrody

– zagrożenia ochrony przyrody

– korzyści wynikające z posiadania obszarów chronionych (w szczególności: parku narodowego, obszarów Natura 200) oraz Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO i Rezerwatu Biosfery.

Następnie dr Katarzyna Daleszczyk z Białowieskiego Parku Narodowego zaprezentowała istotę i znaczenie funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Białowieża. Jego zadaniem jest ochrona przyrody wraz ze zrównoważonym rozwojem regionu.

Na zakończenie przeprowadzone zostały warsztaty w grupach. Wyodrębniona je na podstawie kryterium reprezentacji danego sektora: samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje zarządzające ochroną przyrody (nadleśnictwa, BPN), przedsiębiorstwa, mieszkańcy.  W ich trakcie poszczególne grupy miały możliwość zgłoszenia własnego punktu widzeinia odnośnie aktualnego stanu przyrody oraz perspektyw jej ochrony w regionie Puszczy Białowieskiej – Jak jest? Jak być  powinno? Spisane spostrzeżenia każdej ze stron poddano szerszej dyskusji.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DSC_0378 zmniejszoneDSC_0386 zmniejszone

Biuro projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Anety Kosteckiej

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości

Loading Facebook Comments ...