Równi na rynku pracy. Rusza rekrutacja do projektu

Ochotnicze Hufce Pracy w Hajnówce startują z rekrutacją do nowego projektu „Równi na rynku pracy”. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży w wieku 18 – 24 lata, potrzebującej wsparcia.

Aby przystąpić do projektu, należy mieć od 18 do 24 lat, nie pracować i nie uczyć się oraz pozostawać w sytuacji, gdy ograniczenia finansowe i środowiskowe oraz brak lub zbyt niskie kwalifikacje zawodowe, utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy. Można być zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy, choć to nie jest warunek. Co więcej, należy posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. W projekcie mogą wziąć udział również absolwenci szkół zawodowych, techników lub liceów zawodowych, którzy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia.

Wsparcie otrzymane podczas projektu będzie bezpłatne. W ramach realizacji zadania przewiduje się m.in.:

 • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Szkolenia zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące)
 • Kurs prawa jazdy kat. B (dla osób zamieszkujących tereny wiejskie ewentualnie uzyskanie uprawnień do kierowania ciągnikiem)
 • Nauka aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty komputerowe
 • 6-miesięczne staże (zawodowe lub doskonalące)
 • Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
 • Wsparcie zatrudnienia
 • Wsparcie mobilności geograficznej
 • Pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży
 • Trening umiejętności społecznych
 • Wsparcie opiekunów

Dodatkowo, organizatorzy w ramach projektu zapewniają nieodpłatnie wyżywienie, dofinansowanie do kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW oraz refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w zajęciach.

Więcej informacji można uzyskać w hajnowskim OHP, z siedzibą przy ul. 11 Listopada 24, pod numerem telefonu 85 682 30 13 lub pod adresem e-mail: ppp.hajnowka.ohp.pl.

Projekt zostanie zrealizowany w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”.

Informacje otrzymaliśmy od Marzeny Tichoniuk. Dziękujemy!

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty

Loading Facebook Comments ...