Scalanie gruntów na Olchówce i Tarnopolu

Starosta hajnowski wydał decyzję zatwierdzającą projekt scalenia gruntów na obiekcie „Olchówka”. Na prace scaleniowe i prace z zakresu zagospodarowania poscaleniowego obrębu Olchówka przeznaczono kwotę ok. 2,7 mln zł., który ma powierzchnię ok. 365 ha. W ramach scaleń przeprowadzone zostanie zagospodarowanie poscaleniowe czyli budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól. Obecnie trwają prace nad wykonaniem dokumentacji technicznej na powyższe zadanie.

Scalenie gruntów na obiekcie „Olchówka”, jest wynikiem działania w ramach programu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” Schemat I objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Następnie w planach Starostwa Powiatowego w Hajnówce jest realizacja prac scaleniowych na obiekcie „Tarnopol” w gm. Narewka, które ma powierzchnię ok. 1124 ha. Finansowanie tego przedsięwzięcia  na kwotę 7 mln zł Starostwo będzie starało się uzyskać w ramach PROW na lata 2014-2020.

Scalenia gruntów polega na zaprojektowaniu i wydzieleniu nowego układu działek, który służy poprawie efektywności gospodarowania poprzez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie mechanizacji upraw polowych.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka, Narewka Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty

Loading Facebook Comments ...