I spotkanie konsultacyjne nt. strategii rozwoju powiatu hajnowskiego 2015 – 2020

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”, Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z Dolnośląskim Centrum Rozwoju Lokalnego z Wrocławia (Wykonawcą strategii), zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością Powiatu Hajnowskiego do włączenia się w proces konsultacji społecznych. Partycypacyjne określenie priorytetowych celów, założeń strategicznych tego obszaru jest niezwykle istotne dla zachowania równowagi pomiędzy potrzebami społeczności, środowiska i gospodarki.

Jesteśmy zdania, iż aktywne uczestnictwo mieszkańców Powiatu Hajnowskiego w tworzeniu nowej strategii, pozwoli wspólnie decydować o kierunku jego rozwoju oraz przyczyni się do efektywnej realizacji wypracowanych w tym procesie perspektyw rozwojowych regionu Puszczy Białowieskiej.

Pragniemy, aby w przedsięwzięciu tym wzięli udział reprezentanci wszystkich aktywnych na terenie powiatu środowisk: mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Tylko metodą partnerską uda się nam uzyskać spójny dokument, służący całej społeczności.

Państwa aktywność i zaangażowanie okaże się nieocenionym wkładem w „Strategię zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020”.

I otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 maja o 17:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Hajnówce, ul.11 listopada 24.

W jego trakcie przedstawione zostaną:

  • istota planowania strategicznego oraz metodologia pracy,
  • ewaluacja dotychczas obowiązującego dokumentu „Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku”,
  • metodą dyskusyjno-warsztatową zostanie opracowana wspólnie z Państwem analiza SWOT (słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju Powiatu Hajnowskiego).

logo ue

„Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020” opracowywana jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: , , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty

Loading Facebook Comments ...