Szwajcarska kontrola przejść granicznych w Siemianówce i Połowcach

Eksperci ze Szwajcarii podczas specjalnej kontroli sprawdzali funkcjonowanie nowych obiektów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce oraz budowę drogowego przejścia granicznego w Połowcach. Kontrola Szwajcarów nie dziwi w obliczu inwestycji współfinansowanej ze środków Szwajcarsko-polskiego Programu Współpracy. Inwestycja realizowana jest przez wojewodę podlaskiego.

W wizycie kontrolnej w naszym powiecie udział wzięli Eric Rochart i Marcus Dürst, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz władzy wdrażającej programy europejskie. Towarzyszył im wojewoda podlaski, Maciej Żywno, szef Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendant Andrzej Rytwiński oraz dyrektor Izby Celnej w Białymstoku, Mirosław Sienkiewicz.

Na początku Szwajcarzy odwiedzili nowo wybudowane obiekty na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce. Te do użytku zostały oddane na początku 2014 roku. Delegaci oceniali poziom i jakość wdrażania projektów. Inwestycja w Siemianówce pochłonęła blisko 18 mln złotych. Z funduszy wybudowano: budynek Straży Granicznej, budynek Służby Celnej, budynek kontroli fitosanitarnej, wiatę z rampą przeładunkową, drogi i ogrodzenie, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne (elektryczne, sanitarne, centralnego ogrzewania). Ponadto obiekty przejścia granicznego wyposażone zostały w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia skutecznej kontroli granicznej.

Szwajcarzy odwiedzili też drogowe przejście graniczne w Połowcach. Wartość projektu tam realizowanego wynosi ponad 61 mln złotych. W ramach inwestycji powstają: budynek usługowy, administracyjny, pawilony odpraw celno-paszportowych, budynek kontroli szczegółowej ruchu pieszego. Z funduszy zakupione zostanie wyposażenie budynku głównego, budynku kontroli samochodów, urządzenie RTG do skanowania samochodów ciężarowych, wagi oraz sprzęt informatyczny. Aktualnie przejście w Połowcach przeznaczone jest jedynie dla obywateli Polski i Białorusi podróżujących samochodami osobowymi. Dopiero po zakończeniu budowy będzie mogło mieć charakter przejścia międzynarodowego. Wówczas będzie możliwe odprawianie w dwóch kierunkach w ciągu doby 2000 samochodów osobowych, 50 autokarów i 200 samochodów ciężarowych do 7,5 tony.

Inwestycje graniczne niosą ze sobą ogromne korzyści. Przede wszystkim decydują o skutecznej ochronie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zwiększają bezpieczeństwo na granicy państwa, ograniczają możliwości nielegalnego przekraczania granicy, a także korzystnie wpływają na handel przygraniczny. Dzięki nim mają szansę poprawić się warunki życia mieszkańców poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia.

freepik

freepik

Źródło: Wrota Podlasia

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Narewka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty

Loading Facebook Comments ...