Trwa nabór na szkolenie o wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii

Do 26 maja można zgłaszać chęć uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu na temat „Możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii”. Udział w zajęciach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu hajnowskiego oraz osoby zainteresowane proponowaną tematyką.

Szkolenie poprowadzi trener: Bogdan Kępka – Ekspert ds. turystyki, ekologii i ekoinnowacji, Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Specjalność: Zarządzanie jakością i ekologia. Trener oraz doradca z 11-letnim doświadczeniem.

W programie szkolenia przewidziano warsztaty oraz omówienie tematów m.in.: rodzaje energii odnawialnej; źródła oraz ocena zasobów alternatywnych źródeł energii w skali kraju i regionu. obecny stan rozwoju sektora Odnawialnych Źródeł Energii oraz perspektywy rozwoju sektora; korzyści rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe); produkcja energii odnawialnej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i środowiskowe; inwestycje w energię odnawialną i innowacyjne rozwiązania technologiczne; sposoby finansowania przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz odpowiednie przygotowanie dokumentacji.

Szkolenie odbędzie się 2 czerwca w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce w Sali nr 12 na parterze. Początek o 8:30. Dodatkowych informacji związanych z organizacją szkolenia udziela pani Marta Grzelak – tel. (85) 682 30 47, e-mail: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl

Szkolenie organizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce, które realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

logo ue

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty