Pamięci Bolesława Bierwiaczonka

Bolesław Bierwiaczonka urodził się w Woreńcach koło Wilna 1916 roku. Był polskim wojskowym, kapral 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wołkowysku. Służył również w plutonie szwadronu ciężkich karabinów maszynowych. Urodził się w zwykłej chłopskiej rodzinie, a jego rodzicami byli Albina i Gertrudy z domu Bierzikowicz. Miał jedną siostrę i dwóch braci. Jego młodzieńcze życie było zwyczajne. Uczył się w Szkole Powszechnej w Masarzach. Organizował wraz z przyjaciółmi literackie wieczory, zorganizował również zespół teatralny i dodatkowo uczęszczał na zajęcia z przysposobienia rolnego.

 

Jego służba wojskowa rozpoczęła się w roku w 1937 roku, powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, by następnie zostać skierowanym do Szkoły Podoficerskiej CKM w Nowogródzkiej Brygadzie Kawalerii w Baranowiczach. Bolesław po ukończeniu szkoły otrzymał stopień kaprala by później służyć w 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wołkowysku.

 boleslaw_bierwiaczonek

Jednak co tak naprawdę sprawiło, że Pamieć Bolesława Bierwiaczonka jest  pamiętana, aż po dziś dzień w naszych rejonach? Kim był ten człowiek i czym sobie zasłużył na nieśmiertelność? Dwa słowa, które są początkiem odpowiedzi na te wszystkie pytania: Kampania wrześniowa. Bolesław Bierwiaczonka podczas niejednego ataku niemieckich wojsk chronił swój kraj, przyjaciół i swoich rodaków. Nie odwrócił się i nie uciekł, kiedy przed oczami widział śmierć. Nie poddał się słysząc świst pocisków.

 

Swoją odwagą, bohaterską postawą i niezłomnością ducha wpisał się na karty historii naszego regionu przede wszystkim biorąc udział w obronie Hajnówki, 17 września 1939 roku. Walcząc w mieście by później we wsi Lipiny. To były ostatnie chwile życia kaprala Bolesława Bierewiczonka. Raniony w głowę przez odłamek oddał swoje ostatnie tchnienie podczas ewakuacji swojego oddziału w stronę Białowieży. Został pochowany we wsi Budy. Mogiła w której spoczął zachowała się mimo późniejszej Pacyfikacji, a opieką nad nią zajmowali się mieszkańcy wsi oraz uczniowie ze szkół w Hajnówce.

boleslaw_bierwiaczonek2

W 1964 roku powstał nagrobek, oraz ogrodzenie w miejscu mogiły, koszty pokryła Gminna Spółdzielnia w Białowieży. Zwłoki kaprala ekshumowano i przeniesiono na Cmentarz Wojskowy w Białymstoku wraz z tablicą nagrobną  20 listopada 1973.  Natomiast w Hajnówce w roku 1985 roku  odsłonięto kamień pamiątkowy ku czci żołnierza. Jego autorem jest Wiktor Kabac. Na kamieniu pamiątkowym widnieje taki napis: „Pamięci bohaterskiego obrońcy Hajnówki przed najazdem hitlerowskim 1939 r. plutonowego Bolesława Bierwiaczonka odznaczonego dwukrotnie Krzyżem Walecznych, dowódcy CKM-u podczas walk Pułku 3 Strzelców Konnych. Społeczeństwo Hajnówki, Towarzysze broni. Wrzesień 1985 r.”

 

Kapral Bolesław Bierwiaczonek pośmiertnie został mianowany plutonowym oraz odznaczony dwukrotnie Krzyżem Virtuti Militari

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty