Zajęcia z dogoterapii w hajnowskim Areszcie Śledczym

W Areszcie Śledczym w Hajnówce od 1 marca realizowane są zajęcia z udziałem psów. Ich organizacja jest możliwa dzięki projektowi „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno – zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary”.

W zajęciach teoretycznych i praktycznych bierze udział 8 osadzonych. Towarzyszy im 6 psów. Zajęcia teoretyczne są prowadzone w formie wykładów, paneli dyskusyjnych oraz prezentacji multimedialnych. Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, obejmują pracę indywidualną na linii przewodnik pies, trening grupowy i pielęgnację psa.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest podnoszenie kompetencji społeczno – zawodowych więźniów, w tym niwelowanie barier społecznych i ułatwienie więźniom powrotu do społeczeństwa. Zajęcia z dogoterapii mają również wpływać na budowanie poczucia własnej wartości, wspomagać rozwój emocjonalny, kształtować postawy prospołeczne u więźniów, rozwijać ich empatię i zapobiegać wzajemnej demoralizacji osadzonych. Obcowanie ze zwierzętami wpływa na naukę poprawności interakcji społecznych, w tym sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz odpowiedzialności za własne decyzje i czyny.

Realizację zajęć z dogoterapii w hajnowskim Areszcie Śledczym umożliwia program „Wsparcie Służby Więziennej w tym sankcji poza więziennych” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Działanie 2. Dogoterapia.

freepik

Źródło: Areszt Śledczy w Hajnówce

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty