Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża

Pani Małgorzata Bzowska-Dowbysz do naszego dziennika przesłała informację, która publikujemy w całości.

W grudniu 2014 r. zakończył się projekt „Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna w Gminie Białowieża”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Głównym problemem na naszym terenie jest degradacja środowiska naturalnego, będąca wynikiem wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Problem ten jest skorelowany z niskim stopniem wykorzystania odnawialnych źródeł do wytwarzania energii elektrycznej.

Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu istniejącego budynku Urzędu Gminy Białowieża. Projektowany system fotowoltaicznej o mocy 20kWp będzie się składał z 80 szt. modułów fotowoltaicznych podłączonych do jednego inwertera o mocy 17 kWp. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystana zostanie na potrzeby własne budynku Urzędu Gminy i nie będzie oddawana do sieci zewnętrznej. Długofalowymi konsekwencjami realizacji projektu będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w miejscu realizacji projektu.

Realizacja założonych celów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej przyczyni się do rozwiązania problemów zarówno na tle społecznym, gospodarczym, jak i środowiskowym. Projekt przyczyni się do zrównoważonego rozwoju Gminy Białowieża oraz powiatu hajnowskiego, choć na ich rozwój składa się wiele zmiennych niezależnych od planowanej inwestycji. Można być jednak pewnym, że zwiększy on prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu.

Potrzeba utworzenia instalacji słonecznej wynika głównie z konieczności ograniczenia opisanych powyżej problemów, ale także z potrzeb rozpatrywanych w rożnych płaszczyznach:

  • społecznych (ograniczenie bezrobocia, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców)
  • gospodarczej (poprawę sytuacji ekonomicznej beneficjenta, wykorzystanie potencjału energetycznego energii słonecznej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego
  • środowiskowej (zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie efektu „niskiej emisji”, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii).

bialowieza-ogniwa

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości