Крещение Господа нашего Иисуса Христа

19 января – В этот день православная церковь празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа. 

Dziś chrześcijanie prawosławni Świętują Objawienie Pańskie, na pamiątkę chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan poprzez przyniesienie święconej wody do swoich domów z cerkwi. Wodę wierni przynoszą do domów i przechowują przez cały rok, wierząc w jej cudowną moc. W czasie wizyt duszpasterskich duchowni używają poświęconej wody do święcenia mieszkań i domowników.

Po raz pierwszy wodę święcono w cerkwiach w wigilię święta – w niedzielę. W poniedziałek (19.01) uroczystość odbędzie się po raz drugi. Tym razem – gdy jest taka możliwość – na rzece lub jeziorze. W naszym regionie jest tak m.in. w Mielniku, Drohiczynie, Supraślu, Narewce, Dubiczach Cerkiewnych. W Gródku po liturgii świątecznej, która rozpoczęła się o 5:00 obrzęd tzw. wielkiego poświęcenia będzie sprawowany na rzece Supraśl. Święcić wodę prawosławni będą także na rzece Narew w Skicie w Odrynkach.

W Siemiatyczach po Liturgii w cerkwi świętych Piotra i Pawła i Zmartwychwstania Pańskiego wierni w procesji udadzą się nad zalew. Tam uroczystego obrzędu wielkiego poświęcenia wody dokona biskup siemiatycki Jerzy.

W katedrze św. Mikołaja w Białymstoku świątecznym uroczystościom przewodniczyć będzie arcybiskup białostocko-gdański Jakub. Po nabożeństwie o 10:00 odbędzie się poświęcenie wody w studni obok cerkwi.

Objawienie Pańskie w tradycji prawosławnej znane jest bardziej pod nazwą Epifanii i jest jednym z 12 głównych świąt. Święto wprowadzono na początku IV wieku na Wschodzie. Później zaczęto uznawać je także za pamiątkę chrztu Jezusa w Jordanie. Epifania łączy objawienie się Boga człowiekowi, Teofanię i pierwsze objawienie się Trójcy Świętej podczas Chrztu Pańskiego. Wyznawcy prawosławia określają potocznie grupę tych świąt, obchodzonych jednego dnia, jako Święto Jordanu.

Obecnie w okresie od święta Chrztu Pańskiego do Spotkania Pańskiego prawosławni kapłani odwiedzają domy wiernych. Jest to nawiązanie do rozpoczęcia przez Chrystusa publicznej działalności po swym chrzcie. Modlitwa za dom i pokropienie wodą „jordańską” jest symbolicznym udziałem domowników w Bożym objawieniu. Zwyczaj nakazuje, aby w każdym domu była „jordańska woda”, na stole chleb, sól, zapalona świeca i ikona.

Bogojavlenie

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości