Zagłosuj na „Rodzinne bajanie – bajek czytanie”

Fundacja na rzecz otwartego społeczeństwa ONI – TO MY, działająca w Hajnówce przy ul. Piłsudskiego 22 lok. 11, w swojej działalności ma za zadanie przede wszystkim wspieranie aktywności społecznej obywateli.

fundacja w Hajnówce

W tym też celu wolontariusze złożyli projekt „Rodzinne bajanie – bajek czytanie”, na które zagłosować można raz dziennie, odwiedzając stronę: https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,605.html

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Działania mają na celu zachęcenie dzieci i ich rodziców do wspólnego, rodzinnego czytania i poznawania literatury dziecięcej. W trakcie realizacji projektu odbędą się rodzinne spotkania, wspólne zabawy i czytania bajek. Wybrane przez dzieci bajki będą zaadoptowane do czytania na role. Dzieci wykonają również ilustracje bajek. Finałem projektu będzie słuchowisko radiowe, w którym wezmą udział rodziny-uczestnicy projektu. Nagrane słuchowisko trafi do przedszkoli, świetlic szkolnych i środowiskowych, domów dziecka oraz rodzin osób, odbywających karę pozbawienia wolności. Wolontariusze będą wspierać działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną przedszkoli, świetlic szkolnych i środowiskowych. Adresatami działań wolontariuszy będą również rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, rodziny niepełne oraz dzieci z domów dziecka, a także dzieci osób, odbywających karę pozbawienia wolności.

Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana na zakup dyktafonu, opłatę masteringu nagrań oraz na tłoczenie płyt CD ze słuchowiskiem radiowym, a także na przygotowanie do druku książki, zawierającej bajki autorskie (powstałe w wyniku konkursu „Bajka”, organizowanego wśród osadzonych polskich zakładów karnych).

Źródło: Urząd Miasta Hajnówka

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty