Ostrzeżenie przed osobami podającymi się za pracowników urzędów

Starsze osoby są łatwym celem dla oszustów podających się za pracowników urzędów, instytucji pomocowych czy też członków rodzin.

Wczoraj pracownicy cywilni zajmujący się profilaktyką kryminalną w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim spotkali się z najbardziej „dojrzałymi” mieszkańcami gminy Wyszki.

Uczestnicy spotkania, które odbyło się w Pulszach, wysłuchali pogadanki o zagrożeniach, na jakie mogą być narażeni, między innymi o oszustwach metodą „na wnuczka” oraz kradzieżach ze strony osób szukających „łatwego zarobku”.

Prowadzący spotkanie przestrzegały również przed zaufaniem, jakim starsi ludzie obdarzają dzwoniących lub pukających do drzwi nieznajomych.

pluchy

 

Podczas spotkania poruszono również temat przemocy domowej oraz procedury „Niebieska Karta” związanej z przeciwdziałaniem temu zjawisku.

Prowadzący spotkanie starali się uwrażliwić słuchaczy na konieczność reagowania i zgłaszania placówkom pomocowym przypadków znęcania się nad członkami rodziny, w szczególności nad dziećmi, bez względu na to czy problem dotyczy własnej rodziny czy osób z najbliższego otoczenia.

Przedstawiciele Policji zwrócili uwagę, że w obu zagadnieniach dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa odgrywa samopomoc sąsiedzka, czyli zaufany i życzliwy sąsiad.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Powiat bielski Tagi: , , ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości