Podlasianie czy dalej chcecie być Polską D?

Jeśli nie to popierajcie Budowę Regionalnego Portu Lotniczego w PODLASKIEM!

W dniu 24.09.2014 grupa obywateli z naszego regionu powiadomiła marszałka województwa podlaskiego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w przedmiocie budowy regionalnego portu lotniczego. Inicjatorzy zaproponowali, aby w ewentualnym referendum mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie: „Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?”.

W grupie obywateli, którzy wystąpili z tą inicjatywą znajdują się osoby, którym zależy na gospodarczym i turystycznym rozwoju regionu, szczególnie na skomunikowaniu województwa podlaskiego z pozostałą częścią kraju.

Są to zarówno przedsiębiorcy jak i osoby związane ze środowiskiem akademickim, społecznicy, członkowie i działacze związków zawodowych oraz sympatycy i zwolnicy podejmowanej inicjatywy. Pełnomocnikiem inicjatora referendum jest dr
inż. Paweł Myszkowski – pracownik naukowy na PB.

Od powiadomienia inicjatorzy muszą zebrać poparcie 5% uprawnionych mieszkańców województwa. Posiłkując się danymi upublicznionymi przez Państwową Komisję Wyborczą w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi inicjatorzy referendum muszą zebrać poparcie ok. 48 000 mieszkańców województwa.

Termin 60 dni od powiadomienia upłynie 22 listopada br. Z uwagi, że jest to sobota inicjatorzy referendum będą musieli dostarczyć wystarczającą liczbę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum do dnia 21 listopada br.

Motywów przeprowadzenia głosowania jest wiele. Lotnisko na terenie województwa podlaskiego umożliwi skomunikowanie tego rejonu z pozostałą częścią kraju i Europy. Lotnisko zapewni rozwój gospodarczy i turystyczny, szansę na nowe miejsca pracy przy budowie lotniska, jak również w późniejszym czasie przy jego obsłudze oraz zwiększenie liczby restauracji i hoteli w regionie, a co za tym idzie zysków z ich funkcjonowania.

Obecnie najważniejszym zadaniem inicjatorów jest doprowadzenie do organizacji referendum, tak aby to mieszkańcy województwa wypowiedzieli się w kwestii budowy lotniska regionalnego. Drugim celem jest uzyskanie wystarczającej frekwencji (minimum 30%) dzięki czemu wynik głosowania będzie wiążący dla władz województwa. Dopiero po przeprowadzeniu ważnego głosowania, będzie czas na rozstrzygnięcie o konkretnej lokalizacji lotniska.

W tym zakresie ustawa o referendum lokalnym jest precyzyjna. Po przekazaniu wniosku o przeprowadzenie referendum marszałkowi województwa (zawierającego listy z poparciem mieszkańców) organ ten przekazuje niezwłocznie wniosek przewodniczącemu sejmiku wojewódzkiego. Sejmik województwa powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatora zaprasza się inicjatora referendum lub jego pełnomocnika.

Inicjator referendum lub jego pełnomocnik może w razie potrzeby, w tym z własnej inicjatywy, składać komisji dodatkowe wyjaśnienia i przedstawiać dowody. Komisja może również żądać od inicjatora referendum lub jego pełnomocnika złożenia takich wyjaśnień i przedstawienia dowodów. Ostatecznie sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum lub uchwałę o odrzuceniu wniosku mieszkańców nie później niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania wniosku.

Lotnisko na terenie województwa podlaskiego umożliwi skomunikowanie Naszego Regionu z pozostałą częścią kraju i Europy, również tej na wschód, dzięki czemu odbywać się będzie szybszy i większy przepływ osób, towarów i usług i to nowoczesnych….ale o tym w następnym artykule.

Podpisy poparcia inicjatywy referendalnej – „Budowa w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego” – można składać m.in.:

  • w Białymstoku na ul. Warszawskiej 44/1 (II piętro),
  • do końca października w siedzibie Telewizji Narew.
  • na Facebooku: Lotnisko Białystok

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Za miedzą Tagi: , , , , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty