Można uzyskać dotację w wysokości 7500.-

Ruszył nabór wniosków o przyznanie mikrodotacji na szeroko pojętą działalność kulturalno-oświatową, obejmującą:

  • kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów itp. oraz troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej,
  • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych/kulturalnych,
  • przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób dorosłych,
  • na szeroko rozumianą działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi z gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka (gmina wiejska i miejska), Narew, Narewka, Kleszczele.

Program Mikrodotacji jest finansowany ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” Maksymalna wysokość kwoty dofinansowania jednego projektu w ramach Komponentu nr 1 to: 7 500,00 PLN brutto.

O wsparcie w ramach niniejszego naboru mogą ubiegać się: · organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę i prowadzące lub podejmujące działalność na obszarze ww. gmin; · rady sołeckie z obszaru ww. gmin.

Wnioski o przyznanie mikrodotacji można składać w terminie do 23 stycznia 2015 r. w Centrum Wdrażania Projektów przy Białowieskim Parku Narodowym,  Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (skrzydło Pokoi Gościnnych BPN, pokój 115)

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości