Prace nad strategią rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej zakończone

Wczoraj w Białymstoku zakończono prace nad  trwającymi blisko dwa lata rozwiązaniami dla rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej. Dokument przyjęty w Białymstoku jest owocem wspólnej pracy przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji mniejszości białoruskiej i szkół.

Mniejszość białoruska zaliczana jest do najliczniejszych w naszym województwie. Najwięcej placówek oświatowych, gdzie można uczyć się języka białoruskiego, znajduje się w powiecie hajnowskim. W sumie jest ich 45 i uczy się w nich ponad 3300 uczniów.

język białoruski w hajnowskich szkołach

Zdaniem Dobiesława Rzemieniewskiego, naczelnika wydziału mniejszości narodowych i etnicznych MAC, ważnym aspektem warunkującym rozwój społeczności białoruskiej jest asymilacja. A podczas ostatniego spisu powszechnego liczebność tej mniejszości spadła.

W przyjętym przez władze dokumencie jest także zapis o konieczności zapewnienia „ciągu edukacyjnego”, od przedszkola, do studiów wyższych. Pojawił się tez zapis o konieczności stworzenia kierunku etnofilologii białoruskiej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz konieczności wydawania białoruskiego pisma oświatowego.

W 2015 roku ma być również rozpisany konkurs na wydanie książki na potrzeby oświaty, traktującej o historii mniejszości białoruskiej w regionie.

W dokumencie są przede wszystkim zapisy systemowe, które umożliwią utrzymanie liczby osób uczących się języka białoruskiego na dotychczasowym poziomie, a także ich zwiększenie.

Strategia rozwoju oświaty białoruskiej stanowi czwarty dokument tego typu. Wcześniej przyjęte zostały strategie stworzone z myślą o rozwoju mniejszości litewskiej, niemieckiej oraz ukraińskiej.

Źródło: Polskie Radio Białystok

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości