Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym

Do 10 marca można zgłaszać udział w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym organizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Równać Szanse 2014″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

logo równać szanse

Głównym celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których priorytetem jest rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2014 r. a 30 listopada 2015 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy znaleźć można na stronie projektu: www.rownacszanse.pl w zakładce aktualności.

Źródło: Urząd Gminy Kleszczele

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości