Przyszli spawacze się szkolą

W piątek, 21 marca, W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Hajnówce odbył się kolejny dzień szkolenia „Spawacz TIG blach i rur spoinami pachwinowymi”. Zajęcia realizowane są w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu realizowanym od 10 marca, uczestniczy 10 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, nieuczących się, w wieku 18-25 lat o zróżnicowanym poziomie wykształcenia. Całość szkolenia to 160 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych, podczas których poruszane są zagadnienia dotyczące m. in. bezpiecznej pracy na hali produkcyjnej, oznaczania i wymiarowania spoin, podstawowych wiadomości o stalach nierdzewnych, metodach spawania i ochronie zdrowia, a także czytania rysunków wykonawczych i złożeniowych.

Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących nie tylko zagadnień niezbędnych do zdania egzaminu po ukończeniu szkolenia, ale również przydatnych w przyszłej pracy zawodowej na stanowisku spawacza. Ośrodek Szkolenia Zawodowego współpracuje z Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Punktem Pośrednictwa Pracy w Hajnówce. Doradca zawodowy z MCK z uczestnikami szkolenia realizował zajęcia z zakresu przedsiębiorczości oraz przygotowywał młodzież do wejścia na rynek pracy.
W ramach spotkań z doradcą zawodowym kursanci mają również okazję przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne, od których w dużej mierze zależy powodzenie w uzyskaniu zatrudnienia. W ramach pomocy oferowanej przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy uczestnicy szkolenia w Punkcie Pośrednictwa Pracy wypełnili ankietę poszukującego pracy – pośrednik pracy dysponując ofertami dotyczącymi pracy na stanowisku ślusarza i spawacza, po ukończeniu szkolenia wyda kursantom skierowania do pracodawcy. Po zakończeniu kursu beneficjenci otrzymają zaświadczenia wydawane przez firmę szkoleniową, książeczki spawacza i świadectwo kwalifikacyjne spawacza metodą TIG oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

spawacz

Tekst i zdjęcie dzięki uprzejmości Ewy Szymaniuk

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty