Platforma Obywatelska o tym, jak zmieniał się powiat hajnowski w ostatnich 6 latach

Na czwartkowym spotkaniu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej zorganizowanym w Hajnowskim Domu Kultury, zgromadzeni mogli zapoznać się ze szczegółowym wykazem najważniejszych inwestycji zrealizowanych w naszym powiecie przy współudziale funduszy unijnych.

Łączna liczba projektów zrealizowanych w latach 2007 – 2013 to niebagatelna ilość 350 wniosków. Najwięcej, bo aż 162 z nich, dotyczyło Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. 108 zrealizowano w ramach PO Kapitał Ludzki, 60 – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 9 realizacji powstało w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, tyle samo w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, natomiast 2 pozostałe w celu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.

PO

Wśród najważniejszych projektów zrealizowanych na terenie powiatu hajnowskiego wymieniono:

 • Budowę i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Pronar (wartość projektu ponad 58 mln zł, dofinansowano 25 mln zł)
 • Narewka – Rzeka Życia – Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieża (wartość projektu przeszło 1 mln 735 tys. zł, dofinansowano ponad 1 mln 475 tys. zł)
 • I etap rozbudowy i modernizacji gospodarki wodno – ściekowej w Hajnówce (wartość projektu ponad 9 mln 300 tys. zł, dofinansowano przeszło 4 mln 300 tys. zł)
 • Projekt „Nie tylko książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce” zrealizowany w gminie Czeremcha (wartość projektu ponad 196 tys. zł – sfinansowany całkowicie ze środków unijnych)
 • Projekt „Sami sobie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce (wartość projektu przeszło 1 mln 350 tys. zł, dofinansowano ponad 1 mln 180 tys. zł)
 • Przejście graniczne z Białorusią Połowce – Pieszczatka (wartość projektu przeszło 21 mln 700 tys. zł, dofinansowano ponad 19 mln 500 tys. zł)
 • Wsparcie sektora turystycznego pogranicza polsko – białoruskiego dla miasta Hajnówki (wartość projektu ponad 3 mln 700 tys. zł, dofinansowano przeszło 3 mln 300 tys. zł)
 • Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Czeremcha (na projekt o wartości ponad 4 mln zł przyznano dofinansowanie w wysokości przeszło 2 mln 300 tys. zł)
 • Budowa Centrum Etnograficzno – Ekonomicznego w Dubinach (wartość projektu około 1 mln 800 tys. zł, dofinansowanie ponad 500 tys. zł)
 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod działalność hotelową nad zalewem Siemianówka w gminie Narewka (wartość projektu przeszło 5 mln zł, przyznano ponad 3 mln 500 tys. zł)
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 Hajnówka – Jelonka (wartość projektu aż 58 mln 800 tys. zł, dofinansowano ponad 58 mln 300 tys. zł)
 • Budowa miejskiej krytej pływalni w Hajnówce (wartość projektu ponad 19 mln 700 tys. zł, dofinansowano ponad 7 mln 700 tys. zł)
 • Rozbudowa firmy Pronar: zaprojektowanie i wykonanie we własnym zakresie stanowiska do badań eksploatacyjnych osi oraz zakup innowacyjnej linii do produkcji osi do przyczep (wartość projektu przeszło 10 mln 800 tys. zł, dofinansowano ponad 4 mln 300 tys. zł)
 • Rozbudowa Hotelu Żubrówka o budynek H (basen i część hotelową) w Białowieży (wartość projektu ponad 14 mln zł, dofinansowano 4 mln zł)
 • Budowa małej elektrowni wiatrowej w gminie Narewka (wartość projektu ponad 2 mln 900 tys. zł, dofinansowano przeszło 1 mln 400 tys. zł)
 • Słoneczna energia odnawialna w gminie Dubicze Cerkiewne  (wartość projektu ponad 800 tys. zł, dofinansowano przeszło 500 tys. zł)
 • Chirurgia XXI wieku – rozszerzenie zastosowania małoinwazyjnych technik operacyjno – diagnostycznych w SP ZOZ w Hajnówce (wartość projektu ponad 900 tys. zł, dofinansowano aż 800 tys. zł)
 • Budowa Ośrodka Turystyczno – Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka w gminie Narewka (wartość projektu przeszło 3 mln 300 tys. zł, dofinansowano ponad 1 mln 800 tys. zł)

Na spotkaniu w Hajnówce przedstawiono również kwoty dofinansowań unijnych na projekty dotyczącego całego województwa podlaskiego. Podkreślono realizację projektu sieci szerokopasmowej o wartości przeszło 250 mln zł, z czego z funduszy unijnych wpłynęło ponad 174 mln zł. Podlaski system operacyjny e-Zdrowie na projekt o wartości przeszło 61 mln 900 tys. zł, otrzymał z funduszy unijnych ponad 52 mln 600 tys. zł. Na II część wdrażania usług elektronicznych w województwie podlaskim przyznano ponad 32 mln 300 zł, a całkowita wartość projektów wyniosła ponad 38 mln zł.

Liczby mówią o ilości zrealizowanych projektów, z których mogą cieszyć się i korzystać nie tylko mieszkańcy powiatu hajnowskiego.

W drugiej części relacji ze spotkania z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej w Hajnówce, przedstawimy program i cele do realizacji na lata 2014 – 2020.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: , , , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty