Białowieski Park Narodowy: Zakończono prace modernizacyjne małej infrastruktury turystycznej

W 2013 roku w Białowieskim Parku Narodowym udało się zakończyć prawie wszystkie prace modernizacyjne małych obiektów infrastruktury turystycznej.

Prace trwały od wiosny do zimy i były finansowane z dwóch źródeł: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ze środków funduszu leśnego. Przy pomocy otrzymanych dotacji przeprowadzono następujące prace:

1. Modernizacja i konserwacja wiat turystycznych wraz z remontem ogrodzeń tych obiektów (w sumie 10 obiektów). Została przeprowadzona konserwacja obiektów polegająca na wymianie uszkodzonych elementów i konserwacji powłok ochronnych. W obiektach takich jak punkt obserwacyjny na ostoi żubrów zostało wykonane nowe ogrodzenie. Nowego wyglądu nabrało miejsce ogniskowe Zamosze gdzie wiaty przeszły gruntowny remont.

2. Modernizacja Szlaku Carska Tropina. Na szlaku zostały wymienione na nowe wszystkie kładki które ułatwiają przejście przez bardziej podmokłe odcinki szlaku (łącznie 302 mb). Został wykonany nowy mostek nad rz. Przedzielną, w nowym miejscu, gdyż w środkowym odcinku szlak zmienił swój przebieg – dotychczas prowadził linia oddziałową w oddziale 190 D, a teraz biegnie przez jego środek i w pełnik pokrywa się z przebiegiem dawnej carskiej drogi. Wiosną poruszając się tym szlakiem na pewno napotkamy sporo błota – prosimy o wyrozumiałość, konieczność dostarczenia materiału na budowę kładek spowodowała, że w niektórych miejscach nawierzchnia poza kładkami została uszkodzona. Jednocześnie przypominamy, że szlak Carska Tropina jest szlakiem pieszym gdzie obowiązuje zakaz poruszania się rowerem.

3. Kładki na Wilczym Szlaku. Również na Wilczym Szlaku obie kładki, które były dotychczas zamknięte ze względu na zły stan techniczny, zostały rozebrane i wykonane od nowa. Pierwsza kładka w oddziale 161D prowadzi przez ols na odcinku 127 m, druga o długości blisko 200 m w oddziale 194 C ukazuje łęg, ols i fragment grądu. Druga kładka jest powiązana ze ścieżka edukacyjną.

4. Ścieżka edukacyjna – Przez Trzy Zbiorowiska. Ścieżka ta zastąpiła już wcześniej istniejącą w tej części parku ścieżkę edukacyjna ”Co w lesie piszczy”. Nowa ścieżka prowadząc przez trzy zbiorowiska opowiada o procesach zachodzących w nich, gatunkach jakie możemy tu spotkać i wielu innych ciekawostkach. Wszystkie informacje zostały zawarte w nowych tablicach edukacyjnych w formie książki, a jest ich w sumie 12.

5. Została również zmodernizowana kładka w obszarze ochrony ścisłej na głównej trasie turystycznej. Nowa kładka o długości 404 m pokrywa się w swym przebiegu z wcześniej istniejąca kładką. Dzięki niej turyści mogą podziwiać jeden z ładniejszych fragmentów naturalnego olsu jaki spotykamy w Puszczy Białowieskiej, a dalej kładka prowadzi to równie popularnego wykrotu.

6. Na parkingu przed Kosym Mostem skąd można wyruszać w głąb północnej części BPN została postawiona toaleta. Jej uruchomienie możliwe było dzięki projektowi pilotowanemu przez PTOP.

7. Zostało odnowione oznakowanie wszystkich szlaków turystycznych biegnących przez teren Parku a w celu łatwiejszej komunikacji ustawione zostały tabliczki kierunkowe z informacją o odległości do charakterystycznych punktów. Nowe oznakowanie uwzględnia korektę szlaku Carska Tropina – wcześniej szlak przebiegła liniami oddziałowymi w oddziale 190 D, a teraz biegnie przez jego środek i w pełnik pokrywa się z przebiegiem dawnej carskiej drogi.

W 2014 roku na terenie BPN planowana jest odbudowa wieży widokowej w uroczysku Kosy Most oraz remont obiektu turystycznego Filipówka.

Wtedy można będzie powiedzieć, iż prace związane z modernizacją obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie BPN zostaną całkowicie zakończone.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości

Nadleśniczego Andrzeja Karczewskiego

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty