Program wyborczy Kandydata na Burmistrza Hajnówki

Jerzy Sirak – Kandydat na Burmistrza Miasta Hajnówka

W kadencji 2014-2018 stawia na mądrą kontynuację rozpoczętych działań prowadzących do:

 • pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości,
 • przygotowania terenów inwestycyjnych,
 • poprawy dostępności komunikacyjnej (drogi, kolej, internet szerokopasmowy),
 • wdrożenia spójnego, regionalnego systemu zarządzania turystyką,
 • ciągłego podnoszenia jakości usług publicznych (ochrona zdrowia, opieka społeczna oświata, kultura i sport),
 • zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych,
 • pełniejsze wykorzystanie szans wynikających ze współpracy przygranicznej z Republiką Białoruś.

Dla wyborców, którzy oczekują konkretów oferuje następujące przedsięwzięcia, które już dziś wykraczają poza sferę pomysłów:

 • organizacja podstrefy Specjalnej Suwalskiej Strefy Ekonomicznej w Hajnówce i gminie Narewka,
 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych (Hajnówka, Kleszczele, Czeremcha, Narewka),
 • przebudowa dróg wojewódzkich: Nowosady – Zabłudów (nr 685), Zwodzieckie – Juszkowy Gród (nr 687) oraz dróg lokalnych: ul. Prosta i ul. Fabryka Chemiczna w Hajnówce, droga Tarnopol – Siemianówka,
 • wdrożenie finansowych instrumentów wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (dotacje, fundusze pożyczkowe, gwarancje kredytowe) we współpracy z PUP, PFRON i PFRR,
 • organizacja Regionalnego Centrum Promocji i Turystyki w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Białowieskiej”,
 • budowa Centrum Naukowo – Badawczego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce,
 • modernizacja warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych,
 • organizacja Zakładu Aktywizacji Zawodowej (opieka senioralna),
 • rozszerzenie oferty usług medycznych SPZOZ,
 • budowa mieszkań komunalnych w Hajnówce (przy ulicy 11 Listopada),
 • promocja imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
 • pozyskanie inwestora budowy kompleksu rehabilitacyjno – wypoczynkowego na przygotowanych terenach inwestycyjnych przy ulicy Tadeusza Rakowieckiego,
 • modernizacja stadionu OSiR.

Zaplanowane przedsięwzięcia mają wyjątkową szansę na realizację, bowiem dzięki naszym staraniom inwestycje w regionie znalazły się na liście priorytetów kontraktu terytorialnego podpisanego przez Rząd RP z Zarządem Województwa Podlaskiego.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka, Wybory Samorządowe 2014 Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości