Czyże: Można starać się o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Do 15 października można składać wnioski o dofinansowanie na stworzenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

O fundusze mogą starać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Czyże. Kwota o jaką można się starać, nie może przekroczyć 3000 zł i udzielana jest do 60 % wartości inwestycji.

banknoty

Dofinansowaniu nie podlegają:

  • przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje możliwość techniczna przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na których zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej
  • koszty zakupu pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnie ścieków
  • koszty montażu
  • koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czyże, w pokoju numer 14,u inspektora Andrzeja Jałoza. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 681 89 97.

Źródło: UG Czyże

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Czyże Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości