Służba celna rekrutuje. 5 miejsc czeka w oddziale w Połowcach

30 czerwca na portalu Izby Celnej w Białymstoku pojawiła się informacja o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej. Do Oddziału Celnego w Połowcach poszukiwani są kandydaci do pełnienia służby. Oddział planuje przyjąć 5 osób na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celnej.

służba celna logo

Aplikację mogą złożyć osoby, które są obywatelem polskim, korzystają z pełni praw publicznych, nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, mają co najmniej wykształcenie średnie ,nieposzlakowaną opinię oraz stan zdrowia pozwala im na pełnienie służby na określonym stanowisku.

Do obowiązków służbowych młodszego specjalisty Służby Celnej ma należeć wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowe, przestępstwa lub wykroczenia. Pracownik odpowiedzialny ma być za kontrolę środków przewozowych, w tym kontrolę skrytek. Będzie prowadził również postępowanie mandatowe, kontrolował podróżnych, wykonywał czynności kontrolne związane z wywozem towarów przez podróżnych w ramach Systemu Zwrot VAT. Będzie odpowiedzialny za obsługę finansowo – kasową oddziału celnego, przyjmowanie zgłoszeń celnych oraz dołączonych do nich dokumentów, ustalanie rodzaju i ilości towarów, potwierdzenie dokumentów zamykających procedurę tranzytu, kontrolę dewizową, wymierzanie opłat w sprawach celnych, potwierdzanie wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej.

Kandydaci powinni znać język obcy, preferowany jest język rosyjski.

Do 15 lipca, chcąc ubiegać się o stanowisko, należy złożyć podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy, dostępny na portalu Izby Celnej w Białymstoku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kopie świadectw pracy z wszystkich poprzednich miejsc pracy lub oświadczenie o ich braku, ze stosownym uzasadnieniem.

Dokumenty należy składać w siedzibie Izby Celnej w Białymstoku, przy ulicy Octowej 2, w kancelarii podawczej, pokój nr 5 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Informacja o kolejnych etapach rekrutacji zostanie umieszczona na portalu Izby Celnej w Białymstoku. Dodatkowych informacji udziela Wydział Kadr i Szkolenia, pod numerem telefonu 85 745 85 08.

Źródło: portal Izby Celnej w Białymstoku

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty