Z puli 900 tysięcy złotych na renowację zabytków, fundusze trafią także do nas

31 marca podczas sesji sejmiku województwa, większością głosów przyjęty został projekt dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie województwa. Projekt przedstawiony został przez Zarząd Województwa.

Do rozdysponowania przygotowano 900 tysięcy złotych. Fundusze zostały rozdysponowane na 44 beneficjentów, wśród których największą grupę stanowią związki wyznaniowe. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone między innymi na renowację zabytków sakralnych.

Wśród 44 beneficjentów znalazły się także świątynie z powiatu hajnowskiego. Fundusze dostanie 6 świątyń:

  • Parafia Prawosławna p.w. „Opieki Matki Bożej” w Zubaczach – 20 tysięcy złotych na uzupełnienie szalówki w głównej kopule cerkwi oraz częściową wymianę w ołtarzu i części środkowej cerkwi, przedsionku i pakamarkach
  • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Narwi – 25 tysięcy złotych na konserwację i restaurację części XVIII – wiecznego wyposażenia prezbiterium (ambona, chrzcielnica, rzeźba Ewangelisty)
  • Parafia Prawosławna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach – 30 tysięcy złotych na II etap (remont dachu) w cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Koźlikach
  • Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza – 20 tysięcy złotych na I etap remontu
  • Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku – 35 tysięcy złotych na II etap remontu (elewację)
  • Parafia Prawosławna p.w. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej – 4 tysiące złotych na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym – ikonie św. Mikołaja Cudotwórcy

Źródło: Wrota Podlasia

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości