Przestępstwa kryminalne w powiecie hajnowskim w 2013 roku – łyk statystyk

Rok 2013 w policyjnych statystykach  hajnowskiej Komendy Powiatowej upłynął pod znakiem znaczącego spadku zagrożenia przestępczością o charakterze kryminalnym. Liczba wykrytych przestępstw zmniejszyła się o 116. W 2012 roku ich liczba wynosiła 525, w roku minionym – 409. W związku z ujawnionymi działaniami przestępczymi ustalono 165 podejrzanych, w tym 17 osób było nieletnich.

Najliczniejszą grupę Wśród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu stanowiły kradzieże cudzej rzeczy i kradzieże z włamaniem. W 2013 roku na terenie powiatu hajnowskiego odnotowano 85 kradzieży cudzej rzeczy. Ich liczba w stosunku do 2012 roku zmalała o 26. Wzrost liczby przestępstw odnotowano zaś w kategorii kradzież z włamaniem. Łącznie w 2013 roku dokonano tych kradzieży 88, o 12 więcej niż w 2012 roku.

Liczba przestępstw rozbójniczych w 2013 roku wyniosła 11. To o 29 mniej niż w 2012 roku.

Spadła też liczba kradzieży samochodów. W 2012 roku dokonano 3 kradzieży, w 2013 roku- nie było żadnej.

2013 rok przyniósł 15 przestępstw związanych z uszczerbkiem na zdrowiu (spadek 0 4), z czego wykryto 14 sprawców. Bójek i pobić w powiecie hajnowskim w 2013 roku było 14. W tej kategorii wykryto 11 sprawców.

Zaledwie co czwarte przestępstwo wykryto wśród przestępstw dotyczących uszkodzenia mienia. W 2013 roku doszło do 50 takich zdarzeń, z czego wykryto tylko 12.

Przestępczość narkotykowa w powiecie hajnowskim w 2013 roku to liczba 47 czynów, w których sprawcy w większości przypadków byli posiadaczami środków odurzających, a także nielegalnie uprawiali konopie. Wykryto wszystkich sprawców, a liczba popełnionych przestępstw narkotykowych w stosunku do 2012 roku wzrosła o 4 czyny.

W obszarze czynów karalnych dokonanych przez osoby nieletnie, liczba przestępstw spadła. W 2013 roku odnotowano 28 czynów karalnych wyrządzonych przez 18 osób. To o 43 czyny mniej, niż w roku 2012.y groźby karalne, uszkodzenia ciała, posiadanie narkotyków oraz kradzieże.

policja

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty