Hajnówka: Można dostać stypendium od burmistrza

Do 30 czerwca przyjmowane są wnioski o stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej.

Stypendium może być przyznane za wyniki w nauce. Warunkiem jest uzyskanie średniej minimum 5,7 oraz wzorowe zachowanie dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Średnie co najmniej 5,5 i bardzo dobre zachowanie – to warunki obowiązujące uczniów klas I – III gimnazjum. Dodatkowo o stypendium mogą starać się laureaci olimpiady lub konkursu przedmiotowego co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Jednocześnie laureat lub finalista musi mieć średnią 5,2 i bardzo dobre zachowanie.

Stypendium może być przyznane także za osiągnięcia sportowe. Tutaj warunkiem jest zdobycie medalu w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Dodatkowo trzeba mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Burmistrz Hajnówki przyznaje również stypendia za osiągnięcia artystyczne. Aby je otrzymać, należy zająć I – III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie lub przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Dodatkowo należy mieć bardzo dobrą ocenę z zachowania. O stypendium mogą starać się również osoby posiadające znaczny dorobek artystyczny, potwierdzony choćby publikacją. I tutaj także ocena z zachowania jest ważna – nie może być niższa niż bardzo dobra.

Wysokość stypendium to kwota 100 zł, wypłacane co miesiąc, przez okres 10 miesięcy.

Wnioski o stypendium mogą składać dyrektorzy szkół, stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe i kulturalne. Do wniosków należy dołączyć kserokopię świadectwa ucznia uzyskanego za ostatni rok nauki oraz inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia. Dokumenty będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Miasta Hajnówka, na II piętrze, w pokoju 219. Jeśli ogłoszeniodawca zamierza dołączyć świadectwo ucznia już po zakończeniu roku szkolnego, wówczas powinien kserokopię dostarczyć do Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, do pokoju 206 na II piętrze.

Pliki do pobrania znajdują się na stronie hajnowskiego Urzędu Miasta.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty