Program Stypendialny „PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ”

Uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich i studenci z terenu powiatu hajnowskiego oraz gmin wiejskich Orla i Bielsk Podlaski mogą uzyskać stypendia i pomoc przy realizacji pomysłów promujących region podało Radio Białystok

Pomoc finansowa będzie możliwa dzięki Programowi Stypendialnemu „PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” organizowanemu przez Białowieski Park Narodowy i Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska.

Program przewiduje, iż stypendium można będzie uzyskać na 4 sposoby. W pierwszych trzech, niewielkie stypendia miesięczne, otrzymają uczniowie, którzy już mają dobre oceny i działają jako wolontariusze.

Czwarta ścieżka dotyczyć będzie uczniów, którzy (oprócz tego, że dobrze się uczą) chcą realizować swoje projekty we współpracy z organizatorami np. wydać broszurkę turystyczną czy zorganizować spotkanie.

Do lipca należy składać wnioski z pomysłami i kandydaturami do stypendiów z Programu Stypendialnego „PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ”.

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka, Powiat bielski Tagi: 

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości