„Szkolenia, staż – i pracę masz!” dla osób 50 +

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje bezpłatne szkolenia dla osób w wieku 50+ niezatrudnionych – zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „SZKOLENIA, STAŻ – I PRACĘ MASZ! – aktywizacja zawodowa osób 50+ z powiatów: białostockiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 60 osób (w tym 35 kobiet) bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz posiadających miejsce zamieszkania na terenach powiatów: hajnowskiego, białostockiego, siemiatyckiego, bielskiego.

W ofercie znajdują się szkolenia:
– Szkolenia językowe z języka angielskiego (48 osób)
– Obsługa komputera z elementami przedsiębiorczości (12 osób)
– Pracownik obsługi biurowej (24 osoby)
– Pomoc kuchenna (12 osób)
– Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (24 osoby)

oraz wsparcie doradcze, psychologiczne i prozdrowotne.

Szkolenia zawodowe realizowane będą w grupach 12-osobowych. Projekt rusza w kwietniu.

Wszystkim uczestnikom projektu organizator zapewnia 4 miesięczne płatne staże zawodowe.

Zgłoszenia w Hajnówce przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie raz w Powiatowym Urzędzie Pracy.

szkolenia 50 +

Źródło: Urząd Gminy Białowieża

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości