Bezpłatne szkolenie dla kwaterodawców – promocja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu

Starostwo Powiatowe w Hajnówce realizuje projekt „Platforma Współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z działań jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. W związku z powyższym zapraszamy na bezpłatne szkolenie skierowane do mieszkańców powiatu hajnowskiego, kwaterodawców, osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie poprowadzi trener: Bogdan Kępka – Ekspert ds. turystyki, ekologii i ekoinnowacji, Absolwent Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Specjalność: Zarządzanie jakością i ekologia. Trener oraz doradca z 11-letnim doświadczeniem.

W programie szkolenia przewidziano warsztaty oraz omówienie tematów m.in.: ekoturystyka, diagnoza potencjału turystycznego, inwentaryzacja i weryfikacja walorów przyrodniczych i kulturowych, komercjalizacja walorów turystycznych regionu, analiza oczekiwań turystów, kreowanie produktów turystycznych (pakietów) w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe oraz wrdożenie ich w życie.

 Szkolenie odbędzie się 28 kwietnia o 8:30 w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, na parterze, w sali numer 12.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy wraz z kompletem materiałów szkoleniowych otrzymają komplet materiałów promocyjnych.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszenia do dnia 18.04.2014r. na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl faksem pod numer  85 682 42 20 lub pocztą na adres: Biuro Projektu:  Starostwo Powiatowe w Hajnówce,  ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Dodatkowe informacje związane z organizacją szkolenia udzieli p. Marta Grzelak – tel. (85) 682 30 47. Zapytania można kierować również na adres: platforma.edukacja@powiat.hajnowka.pl

powiat jpg logo unijneTekst i zdjęcia dzięki uprzejmości Marty Grzelak

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Podobne posty