Reforma w urzędach pracy

Właśnie weszła w życie zapowiadana jeszcze w 2013 roku nowelizacja ustawy dotycząca promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Te mają wprowadzić profilowaną pomoc kierowaną do bezrobotnych, którzy mają być prowadzeni przez indywidualnego doradcę.

Całościowa zmiana na rynku pracy wiąże się ze szczególną aktywizacją trzech grup ludzi: osób młodych i tych powyżej 50. roku życia a także osób powracających po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Indywidualny doradca i profile działalności urzędu pracy mają dzielić bezrobotnych na tych aktywnie poszukujących zajęcia, tych, którzy wymagają wsparcia i tych, którzy od rynku pracy się oddalili. Bezrobotni mają korzystać nie tylko ze wsparcia z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Mogą również korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez urząd pracy. Indywidualny doradca ma nie tylko kierować bezrobotnym, ale również udzielać mu pomocy i wskazywać, do kogo po tę pomoc ma się udać. Indywidualny doradca ma towarzyszyć bezrobotnemu od samego początku jego rejestracji, by przeprowadzić przez kolejne etapy w urzędzie pracy i oferty dostosowywać do zmieniających się potrzeb i możliwości bezrobotnego.

Podobnie ma wyglądać współpraca instytucji z urzędem. Każdy pracodawca korzystający z usług urzędu pracy będzie stale współdziałał z jednym pracownikiem – doradcą klienta instytucjonalnego. Co więcej, doradcy mają funkcjonować jedynie w powiatowych urzędach pracy. W wojewódzkich już ich nie będzie.

Pierwszeństwo w dostępie do programów specjalnych oferowanych za pośrednictwem urzędu pracy mają dostać osoby będące w grupie do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, rodzice dzieci do 6 roku życia lub dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia a także osoby niepełnosprawne.

W wyniku reformy wprowadzane mają być także programy specjalne skierowane do młodych bezrobotnych oraz dla pracodawców zatrudniających pracowników w wieku powyżej 50 lat. Urzędy pracy mają również współpracować z prywatnymi agencjami zatrudnienia i organizacjami zajmującymi się pomocą bezrobotnym w poszukiwaniu pracy. Nowelizacja zakłada uruchomienie grantów na telepracę, bonów stażowych oraz bonów na zasiedlenie. Będzie można skorzystać ze świadczenia aktywizacyjnego, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy lub na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Urzędy pracy będą także współpracować z prywatnymi agencjami zatrudniania i organizacjami zajmującymi się pomocą bezrobotnym w znalezieniu pracy. Powstanie Krajowy Fundusz Szkoleniowy zasilany z Funduszu Pracy.

Wszelkie działania realizowane w wyniku znowelizowanej ustawy mają zwiększać efektywność urzędów pracy.

Źródło: portal regiopraca.pl

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości