Platforma Dialogu i Współpracy spotkała się po raz ósmy

25 czerwca, w środę, w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Platformę Dialogu i Współpracy. Tematem spotkania były kierunki rozwoju gospodarczego, z wykluczeniem turystyki oraz zasoby i potrzeby surowcowe i energetyczne.

Eksperci z Instytutu Transferu Wiedzy i Innowacji przedstawili ogólną charakterystykę zrównoważone gospodarki. Mówili o zielonej gospodarce i tej, która opiera się na wiedzy. Przeanalizowali rodzaje aktualnej działalności gospodarczej prowadzonej w regionie Puszczy Białowieskiej oraz zasoby i potrzeby surowcowe i energetyczne oraz bariery rozwoju gospodarczego regionu Puszczy. Pod uwagę wzięty został okres 2004 – 2014 oraz perspektywa rozwoju w latach 2015 – 2020.

Wraz z lokalnymi mieszkańcami, uczestnikami spotkania, zastanawiano się nad najbardziej efektywnymi dla regionu Puszczy Białowieskiej rozwiązaniami, które wspomogą kierunki rozwoju gospodarczego. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy. Podczas prac w grupach podejmowano próbę określenia najważniejszych problemów puszczańskiej gospodarki regionu.

Źródło: Platforma Współpracy facebook

Na portalu Platformy Dialogu i Współpracy, można znaleźć odnośniki do dwóch ankiet przygotowanych przez Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego. Ankiety są anonimowe, a ich wypełnienie wspomoże proces prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015 -2020. Pytania ankietowe skupiają się na identyfikacji głównych problemów, z którymi borykają się mieszkańcy powiatu hajnowskiego.

Źródło: Platforma Współpracy facebook

 

mechanik samochodowy Hajnówka

Forum Hajnówka - Dołącz do dyskusji o tym artykule

Region: Hajnówka Tagi: , ,

Udostępnij Wiadomość

Ostatnie wiadomości